info@pherbal.com

 
  

آدرس کانال تلگرام گیاهان دارویی پیروز
https://t.me/joinchat/AAAAAEFO8LQQwpY3uhpkqg

نام هاي زيباي خداوند

 

 


اسم های خداونـد به زبـان فارسـی ، عربی و انگلیـسی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الله
خدا
The Name Of God-1


الرحیم
مهربان
The Mercifull-2


الرحمن
بخشاینده
The Beneficent-3


الملک
پادشاه
The King-4


القدوس
مقدس
The Holy-5


الجبار
توانگر
The Compeller-6


العزیز
باشکوه
The Mighty-7


المهیمن
نگهدارنده
The Protector-8


المؤمن
اطمینان دهنده
The Guardian Of Faith-9


السلام
پاک و سلامتی بخش عالم
The Source Of Peace-10


الغفار
همیشه بخشاینده
The Forgiver-11


المصور
نگارگر، صورتگر
The Fashioner-12


البارئ
درست
The Evolver-13


الخالق
آفریننده
The Creator-14


المتكبر
بسیار بزرگ
The Majestic-15


العلیم
داناترین
The All Knowning-16


الفتاح
گشاینده (پیروزکننده)
The Opner-17


الرزاق
همیشه روزی دهنده
The Provider-18


الوهاب
نیک بخشاینده
The Bestover-19


القهار
فروکاهنده
The Subduer-20


المعز
عزیزکننده
The Honourer-21


الرافع
(به سوی خود) بالا برنده
The Exalter-22


الخافض
پست کننده، خوار کننده
The Abaser-23


الباسط
گستراننده، فراخ کننده روزی
The Expender-24


القابض
می‌راننده، بیرون کشنده جان‌ها
The Constrictor-25


العدل
بینهایت عادل
The Just-26


الحكم
دادگر
The Judge-27


البصیر
بیناترین
The All Seeing-28


السمیع
شنواترین
The All Hearing


المذل
خوارکننده
The Dishonourer-29


الغفور
بسیار بخشاینده
The All-Forgiving-30


العظیم
بی‌انتها
The Great One-31


الحلیم
بسیار بردبار
The Forbearing One-32


الخبیر
آگاه‌ترین
The Aware-33


اللطیف
آن‌که بر بندگانش لطف دارد
The Subtle One-34


المغیث
نگاه دارنده، یاور
The Maintainer-35


الحفیظ
نگهدارنده
The Preserver-36


الكبیر
بزرگ‌ترین
The Most Great-37


العالی
بلند مرتبه
The Most High-38


الشكور
بسیار سپاسگزار (پاداش دهنده بزرگ است عمل کوچک را)
The Appreciative-39


المجیب
پاسخگو
The Responsive-40


الرقیب
نگهبان، بیننده و آماده
The Watchfull-41


الكریم
بسیار بخشنده
The Generous One-42


الجلیل
بسیار گرانقدر
The Sublime One-43


الحسیب
شمارنده
The Reckoner-44


الباعث
برانگیزنده مردگان
The Resurrector-45


المجید
بسیار لایق ستایش (در ذات و صفات خود عظیم و نسبت به بندگان بسیار با خیر و احسان است)
The Most Glorious One-46


الودود
دوست
The Loving-47


الحكیم
فرزانه، بسیار خردمند
The Wise-48


الواسع
گسترده، وسیع
The Far-Reaching-49


المتین
سخت (و نیز پاینده)
The Firm One-50


القوی
پرزور
The Most Strong-51


الوكیل
عهده دار همه امور بندگان و موجودات
The Trustee-52


الحق
راست، درست
The Truth-53


الشهید
بیننده
The Witness-54


المعید
بازگرداننده، دوباره زنده کننده
The Restorer-55


المبدئ
نخستین آفریننده
The Originator-56المحصی

شمارنده

The Reckoner-57
الحمید
ستوده
The Praiseworthy-58

الواجد
یابنده
The Finder-59

القیوم
قائم به ذات (همه-آفریننده‌ای که کسی او را نیافرید)، پاینده
The Self-subsisting-60

الحی
زنده
The Alive-61

الممیت
می‌راننده، نابود کننده
The Creator Of Death-62

المحیی
زندگی بخش، هستی بخش
The Giver Of Life-63

القادر
توانا
The Able-64

الصمد
بی‌نیاز
The Eternal-65

الاحد
یگانه (خدایی جز او نیست)
The One-66

الواحد
یکتا سرپرستی که همه ولایتها از اوست
The Unique-67

الماجد
بزرگوار
The Noble-68

الأخر
واپسین، آخر فناکننده موجود
The Last-69

الاول
نخستین، اول پدیدارکننده وجود
The First-70

المؤخر
فراپس دارنده، پس گذارنده چیزها و نهنده آن‌ها بجای آن‌ها
The Delayer-71

المقدم
فراپیش کشنده
The Expediter-72

المقتدر
تعیین کننده (قضا و قدر)، فراتر
The Powerful-73

البر
نیکوترین
The Source Of All Goodness-74

المتعالی
خود ستوده
The Most Exalted-75

الولی
دوست، یار و نگهبان
The Governor-76

الباطن
پنهان، همه دربرگیرنده
The Hiddeen-77

الظاهر
آشکار(پدیدار، هویدا)، همیشه پیروز
The Manifest-78

مالك الملك
فرمانروای جهان
The Eternal Owner Of Sovereignty-79

الرؤوف
بسیار دلسوز و مهربان
The Compassionate-80

العفو
درگذرنده(آمرزنده)، ناپدیدکننده گناهان
The Pardoner-81

المنتقم
انتقام گیر
The Avenger-82

التواب
همیشه توبه پذیر
The Acceptor Of Repentance-83

المغنی
بی‌نیاز کننده، بسنده
The Enricher-84

الغنی
توانگر
The Self-Sufficient-85

الجامع
گردآورنده
The Gatherer-86

المقسط
عادل
The Equitable-87

ذو الجلال والاكرام
دارای شکوه و بخشش
The Lord Of Majesty and Bounty-88

الهادی
رهنما
The Guide-89

النور
روشنی
The Light-90

النافع
سودمند
The Beneficial-91

الضار
آزار دهنده (این صفت تنها در احادیث یافت می‌شود)
The Distresser-92

المانع
بازدارنده
The Preventer-93

الصبور
شکیبا
The Patient-94

الرشید
راهنما، آموزگار و دانای بی‌خطا
The Guide To The Right Path-95

الوارث
مالک نهایی تمام مخلوقات
The Supreme Inheritor-96

الباقی
ماندگار و واگردان نشدنی (تغییر ناپذیر)
The Everlasting-97

البدیع
سنجش ناپذیر، آفریننده
The Incomparable
-98


لا اله الا الله

 
گیاهان دارویی
نقشه سایت 
تبلیغات

 
کاربران
1401 مرداد
چهارشنبه
26
جملات متحرک
چهار پایه میز شادی در جهان را

مولانا  با : مرنج و مرنجان

وحافظ با : بنوش و بنوشان

به ما آدرس داده اند

سعادت ما در همین چهار پایه اند
سخن روز
زندگی مانند سفر کردن با قطار است به همراه ایستگاه ها ؛ تغییر مسیرها و حوادث !!!
دعوت به همکاری
از پزشکان محترم گیاه درمانی که
در طب سنتی ایران و نیز دانش پزشکی جدید
تخصص لازم را دارند
جهت پاسخگویی به سئوالات بینندگان
و ارائه مقالات و تبادل نظر برای ارتقاءکیفیت
سایت گیاه دارویی پیروز درخواست همکاری داریم
     خواهشمندیم با ایمیل  


info@pherbal . com

یا تلفن مدیریت به ش : 03132684045 تماس بگیرید
با تشکر و قدر دانی فراوان

 
مدیر سایت

مدیرسایت : شاطری پور
نظرسنجی
نظرتان در رابطه با کتاب توحید چیست؟
كارت پستال