info@pherbal.com

 
  

آدرس کانال تلگرام گیاهان دارویی پیروز
https://t.me/joinchat/AAAAAEFO8LQQwpY3uhpkqg

با اين نگاه نو ..


با اين نگاه نو ......************************************************************


با اين نگاه  نو............................شكوه و شكايت و گله و ناخشنودي از خدا ......... جاي خودرا به نيايش و ستايش و سپاس و و شكر و اعتماد به خدا خواهد داد .

فهم كنيم كه مال و مدرك و ماشين وميل ها و مونس ها وميم هاي اكتسابي ديگر در زندگي ، حقيقت ما نيستند . !


**************************************************


خودرا به دستان سخاوتمند خدا بسپاريم . و تسليم شويم .... تسليم به مشيت خدا

         تسليم در بيداري .................. همانند تسليم  در خواب ! 
            
و تسليم ، تنها دربي ست كه همواره به خدا گشوده ميشود .    
                                                                                                      
مولانا :     همچو اسماعيل ، در پيشش سر بنه                       شاد و خندان ، پيش تيغش ، جان بده !

تا بماند  جانت ،  خندان تا ابد                                    همچو جان پاك احمد با احد !


***************************************************************************


به زندگي نگاه كن ... قانع و راضي باش ....  هر چه هست . هست و همان گونه كه هست . هست .

جوينده باش و تلاش گر فهميدن .  بدان كه ( من) واقعيت ندارد . نيست . وهم است . و هيچگاه نبوده است . ؟

ديوار بين تو .... با خدا .... من است / تا اسير من هستيم ، موسيقاي بي صداي هستي را نخواهيم شنود .

نور خورشيد . موج دريا . شكوفه درختان . پرتو ماه . نغمه بلبل . نجواي آب / همه از  هو هست اند .

فهم كن كه فكر تو . تو ، نيست ! .... ناظر افكار خودت باش /  
                 
حقيقت تو ثابت است ولي افكار و ذهنيات و اميال و خواسته ها و انگيزه ها و حس ها ي تو .... همه در تغيير اند و مدام خلق و نابود ميشوند .


**************************************************************************************************عيسي مسيح :

نخست ملكوت خداوند را بجوئيد . همه چيزهاي ديگر ، به آن اضافه خواهد شد .

وپیامبر خاتم ، حضرت محمد : قولوا  لا اله الا الله . تفلحوا

ابتدا .... واحد را فهم كنيم ... احد را ... يك  را ......... صفر ها در جلوش تا بي نهايت خواهند آمد ... بشمار !

مگر نه هر گل سرخي كه مي شكفد ، سلام آن بهار جاويدان را به ما مي رساند .  افلا ينظرون  ؟

پس خودرا به او بسپريم و تسليم اراده خدا شويم.... ... بدون هراس زندگي كنيم و وارسته باشيم .


*****************************************

مولانا :
حيلت رها كن . عاشقا . ديوانه شو . ديوانه شو                    واندر دل آتش  در آ  . پروانه شو .  پروانه شو 

    هم خويش را بيگانه كن . هم خانه را ويرانه كن                   وانگه بيا با عاشقان . همخانه شو . همخانه شو

        رو ... سينه را هفت آب شوي       از كينه ها                    وانگه شراب عشق را پيمانه شو .     پيمانه شو

            بايد كه جمله جان شوي . تا لايق جانان شوي                     گر سوي مستان ميروي ، مستانه شو . مستانه شو

*************************************************************************************


دنياي زندگي ما ، مخلوق خود ماست .

   آن را چنان بسازيم كه دوست ميداريم .    

        اما علت و معلول . كاشت و برداشت و ارتباط  همه چيز را با همه چيز ، پيوسته به ياد داشته باشيم

زيرا جهان ، يك واحد يكپارچه و همبسته است و اجزاء عالم ، همچون زنجير  به هم متصل اند .

و انسان ، نيروي لازم را براي جهشي كيهاني در درون خويش دارد . زيرا خليفه الله در زمين است ولي از وجود چنين نيروي بزرگي در خويش ، غافل است .

ا تزعم انك جرم صغير و فيك انطوي العالم الاكبر . امام علي (ع)

همه كائنات در رقص و سماع اند / فقط انسان است كه امپراطورانش نيز .  سيري ناپذير ند و به گدائي ميروند .

انسان بايد فهم كند كه خدا گونه ا ست / گرچه مجموعه اضداد و حامل خطاها و غفلت ها و فراموشي هاست .

اميد و شادي . حيات و مرگ . شادي و موفقيت . سلامت و مرض . راحت و رنج . ثروت و فقر ، بازي روزگارند .

زندگي انسان بر پشت زمين ، حكيمانه . اين گونه در كارگاه هستي رقم خورده !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مولانا :


رنج و غم را  ، حق ... پِي آن آفريد                              تا بدين ضد  ،  خوش دلي آيد پديد !

پس نهاني ها به ضد     پيدا شود                              چونكه حق را نيست  ضد ، پنهان بود      
                  
نمايش زندگي خود .... و نمايش زندگي ديگران را شاهد شو و مشاهده كن و فقط تماشا

ولي در زندگي خود يا ديگران ، غرق نشو . و بدان كه نبايد با امور زندگي خود و ديگران هم ذات پنداري كني !

براي بسياري از سئوال هاي ذهن ما ، جوابي وجود ندارد . زيرا اصولا به غلط طرح ميشوند .

پاره اي از پرسش ها نيز هستند كه درست طرح شده اند ولي اصلا جوابي ندارند .

جواب ها را ........ شايد و فقط با فهم ديدگاه توحيد وجود در زمينه پيدايش سئوالات ، بتوان يافت .

بايد لحظه ، لحظه  زندگي كرد و هر كاري را آگاهانه انجام داد .

زندگي ، بس كوتاهه ! اراده كنيم  و پاروها را محكم بدست بگيريم  و عازم سفري بي پايان شويم  

كه ما وقت زيادي را با تماشاي دريا ... در ساحل .... از دست داده ايم .

حال ... باد مساعد لطف خداوند  مي وزد . بادبان هاي روحمان را بر فراز قايق عبور ، باز كنيم.. .!
 
لحظه ي حال ، در برگيرنده همه لحظه هاست .

زيرا گذشته ، زمان حالي ست كه متاسفانه فوت كرده است ...... و ديگر نيست . جز يك خاطره ذهني !

و آينده  نيز ، زمان حالي ست كه  منتظرانه هنوز نيامده است ..... و فعلا نيست . جز يك خيال رويائي !

اما ......... زندگي ما ، همواره در لحظه اكنون و اين جا جريان دارد .

بي خيال گذشته و آينده باش  !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


مولانا :


لا مكاني كه در او            نور خداست                           ماضي و مستقبل و حال ، از كجاست !؟

ماضي و مستقبلش نسبت به توست                            هر دو يك چيزند ، پنداري  كه دو   ست .

لحظه حال ... هر طور كه خدا مي سازد . هر طور كه خود ميسازيم / اما بسازيم همانند رود .... نه مرداب !

كل يوم هو في شان .................. هر لحظه ... لحظه حال ست و خداوند ، پيوسته و نو به نو در كار خلقت است .

هر لحظه بميريم . از چه ؟ از تمام آن چه كه تا لحظه پيش ، به غلط ! خود مي پنداشته ايم .

هر لحظه متولد شويم . به چه ؟ فهم نو به نو از حقيقت خود و ذات و حقيقت هستي كه از خود جدا مي پنداشتيم .

براي شادماني ، به دنبال دليل و زمينه شادشدن نباشيم . همين كه در جشن هستي شركت داريم . كافي ست .

حقيقت چيست ؟ حقيقت را نمي توان تعريف كرد ..... فقط بايد فهم نمود . زيرا فراسوي فكرو ذهن ماست.

حقيقت ... تجربه است . وافعيت هستي ست ......... فقط حق وجود دارد و بس !  غير حق ، وهم است !

نقطه ي شروع براي سفر ..... با نقطه ي پايان راه ، تفاوتي ندارد . زيرا راه .... اصلا  پايان ندارد .

همين كه راه افتاديم ... در راهيم ... اني ذاهب الي ربي . سيهدين ! اما سفر را در كجا تمام خواهيم كرد ؟*****************************************************


متاسفانه  انسان در رويا و خواب زندگي ميكند ! نه در واقعيت . حقيقت  و  ژرفا ! الناس نيام !

ذهن هر انساني ، دنياي ويژه خود را و زندگي خاص خود را مي آفريند . دنياي ذهني ! كه وجود واقعي ندارد .

آگاهي از ناداني خويش ، آغاز رهائي از اسارت ذهن است . فهم خواب بودن ما ، بيدارمان خواهد ساخت !
  
گیاهان دارویی
نقشه سایت 
تبلیغات

 
کاربران
1399 فروردين
جمعه
22
جملات متحرک

خدايا ممنون براى تمام خنده هاى امسالم

ممنون براى تمام اشكهاى امسالم

ممنون از درس هاى بزرگ زندگى امسالم

ممنون از اينكه يادم دادى خودم باشم بيشتر از هميشه

و خدايا قسم به تمام شكوفه هاى اين بهار

آرزو مى كنم خنده هاى امسال از ته دل، گريه هایی از سر شوق ،آرامشى به قشنگى رنگين كمان دانايى ، بينايى و مَنِشى به وُسعت هر دو جهان و خلوت هايى كه با  قشنگترينها پر شود و

خدايا، خدایا، هرگز نگویم دستم بگیر ؛ عمری است گرفته ای ، فقط رهایش مکن!

خدایا من قدرت آن را ندارم تا قلب آنها که دوستشان دارم را شاد کنم ؛

از تو میخواهم در این روزهای پایانی سال، مشکلاتشان را آسان، دعاهایشان را مستجاب و دلشان را شاد گردانی

سخن روز
زندگی مانند سفر کردن با قطار است به همراه ایستگاه ها ؛ تغییر مسیرها و حوادث !!!
دعوت به همکاری
از پزشکان محترم گیاه درمانی که
در طب سنتی ایران و نیز دانش پزشکی جدید
تخصص لازم را دارند
جهت پاسخگویی به سئوالات بینندگان
و ارائه مقالات و تبادل نظر برای ارتقاءکیفیت
سایت گیاه دارویی پیروز درخواست همکاری داریم
     خواهشمندیم با ایمیل  


info@pherbal . com

یا تلفن مدیریت به ش : 03132684045 تماس بگیرید
با تشکر و قدر دانی فراوان

 
مدیر سایت

مدیر فعلی : شاطری پور
نظرسنجی
نظرتان در رابطه با کتاب توحید چیست؟
كارت پستال