info@pherbal.com

 
  

آدرس کانال تلگرام گیاهان دارویی پیروز
https://t.me/joinchat/AAAAAEFO8LQQwpY3uhpkqg

توحيد وجود

 


توحيد وجود  ....


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خدا ، عين هستي و ظهور هستي و هستی بخش هستی و بزرگ تر از هستی است

و ..... هستي  ، ساخته كارگاه نيستي ست و ذات يگپارچه ايست كه اجزاء ندارد

خداوند ، خودرا در همه چيز و همه كس ، آشكار ميكند و همه چيز و همه كس ، آئينه هاي نشانگر حق اند .

وما امرنا  الا واحده  ، كلمح بالبصر .................................... قمر 50

والشمس و القمر و النجوم ، مسخرات بامره  .................... اعراف 54

و الله غالب علي امره .............................................................. يوسف 21

و سخر لكم الفلك ، لتجري في البحر بامره ......................  ابراهيم 32

و من آياته ان تقوم السماء و الارض . بامره .................... روم 25

انما امره اذا اراد شيئا  ان يقول له كن فيكون .................. يس 83

و اوحي في كل سماء  امرها ............................................  فصلت 12

و قضي الامر ، و ا لي الله ترجع الامور ............................ بقره 210

امر خداوند ، خلقت موجودات . هدايت و تربيت و قوام  و تسخير و رجوع و صيرورت  و......... ست .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انديشه نارساي تو ، در او گم ميشود و حيران ميماند ..... فقط دل توميتواند با او انس گيرد .

تو . يكه اي .  هيچ كس مانند تو نيست .  و تو نيز مانند هيچكس ديگر ، نيستي ! يك جلوه منحصر!

راز تو را ، هيچكس جز تو ، در نخواهد يافت !

هيچ اسارت ، و هيچ سلطه فكري تحميلي را بر اند يشه و روح خود ........ نپذ ير !

تو . آزادي كه حقيقت خودرا بيابي و خويشتن را آنگونه كه شايسته بايد شد  ، بيا فريني !

و حقيقت تو . فقط در انس با خدا ، آفريده ميشود

آزادي خودرا به جمع و جماعت ..... نسپار ! گوسفند وار و مقلد گونه ،  زندگي مكن  !  آزاده باش !

*******************************************


آزادي را ارزان مفروش ! و بدان كه آزادي ، حق انتخاب توست براي گزينش بهترين ها .

وآزادي انديشه ، شكوه انسان بودن توست .

پس ساده زيست . بي پيرايه .  روشن و آزاده باش !

خودت باش !

و به جاي آنكه داشته هايت را بيشتر كني ، ريشه هاي حضورت را در ساخت زندگي ، عميق كن    

در اين جا ، و هم اكنون ، زندگي كن !

فقط در لحظه حال ................... كه فقط همين لحظه حال ، حال توست و در اختيار تو!


به اين فكر كن كه هم اكنون تا چه حد از زندگي ، بهره مند هستي ! ابن الوقت باش !****************************************

بدان كه هرچه بيشتر داشته باشي ، از حقيقت خود ميكاهي !

زيرا داشته هايت ، ترا سنگين تر و زمين گير ترت مي كنند .  

دل به دريا بزن .

قدر وقت را بدان كه سرمايه اصلي توست .

دوباره متولد شو !

از ذهنيات و گمان ها و اوهام و آرزوها و ظن ها و ......................................... بمير !

خود را بياب و حقيقت خودرا فهم كن و تمام اعضاء‌ وجودي خود را مراقبه كن !

زيرا فقط درلحظه تجربه باطني تو ، خدا ، نقاب از چهره بر ميدارد و ظاهر ميشود

پس ، تو را هر لحظه ، مرگ و رجعتي ست                                         

مصطفي فرمود : دنيا  ساعتي  ست !

بنام خدا ، نمي توان خشونت ورزيد ................ توحيد وجود

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


و الله رئوف بعباده

 
انسان ، پيوسته برده شده .. زيرا پيوسته از تنهائي ترسيده !

به خانواده . به جماعت . به رفقا . به جامعه . به سازمان . به هيئت . به حزب . به تقليد ... دست نياز برده  است  و ترس تنهائي اورا به اسارت و در زنجيري برده !

يك ذهن هراسان ، چگونه ميتوانسته حقيقت خودرا بفهمد ؟

جستجوي حقيقت در خويشتن خويش ، مستلزم آرامش درون . بي باكي و عشق به خداوند است .

كجا ميتوان حقيقت را يافت ؟

در درون خويش ... در درون خويش ..... در درون خويش !

سالها ، دل طلب جام جم ، از ما ميكرد ......     آن چه خود داشت . ز بيگانه تمنا ميكرد .

( حافظ )

به يقين ! حقيقت در درون ماست .

در جائي ديگر بدنبال حقيقت نگرد . كه خويشتن خودرا گم ميكني !

و............. كشف حقيقت ، با تسليم در برابر خداوند ، بدست ميايد .

و له اسلم من في السماوات و الارض ........... كل له قانتون ........*******************************


گل ها ، بي هدف ميشكفند . ستاره ها . كهكشان ها . كائنات . ذره ها .... همه و همه بي هدف اند و تسليم !

فقط ............ ليعبدون ، مي چرخند و عبادتشان براي رب العالمين ... به امر رب العالمين است وبس !

در اين ميانه . چه بر سر انسان بيچاره آمده كه به اشتباه ! انباشتن را هدف زندگي گرفته است  ؟

دل آسودگي در تسليم به حق ، مقصد و هدف نهائي ست .

آرامش .... تعلق نپذيرفتن .... دل آسودگي .....  آزادي  از آنچه كه ما را به خاك چسبانده است / و تسليم !

حتي نبايد لحظه حال را قرباني آِينده كرد . زيرا آنچه حقيقت دارد ، در لحظه حال وجود و حقيقت دارد .

اگر آگاهانه و بطور كامل ، در لحظه حال زندگي كنيم ، آينده  از دل آن زاده خواهد شد .

و ...........................وقتي هم كه آينده بيايد ، آن نيز زمان حال خواهد شد . 
گیاهان دارویی
نقشه سایت 
تبلیغات

 
کاربران
1401 مهر
چهارشنبه
6
جملات متحرک
چهار پایه میز شادی در جهان را

مولانا  با : مرنج و مرنجان

وحافظ با : بنوش و بنوشان

به ما آدرس داده اند

سعادت ما در همین چهار پایه اند
سخن روز
زندگی مانند سفر کردن با قطار است به همراه ایستگاه ها ؛ تغییر مسیرها و حوادث !!!
دعوت به همکاری
از پزشکان محترم گیاه درمانی که
در طب سنتی ایران و نیز دانش پزشکی جدید
تخصص لازم را دارند
جهت پاسخگویی به سئوالات بینندگان
و ارائه مقالات و تبادل نظر برای ارتقاءکیفیت
سایت گیاه دارویی پیروز درخواست همکاری داریم
     خواهشمندیم با ایمیل  


info@pherbal . com

یا تلفن مدیریت به ش : 03132684045 تماس بگیرید
با تشکر و قدر دانی فراوان

 
مدیر سایت

مدیرسایت : شاطری پور
نظرسنجی
نظرتان در رابطه با کتاب توحید چیست؟
كارت پستال