با کودکان و نوجوانان

11 ارديبهشت 1393 ساعت 07:27 ب.ظ

 


سخنی با والدین: 
از نوشتن تمرینات وتکالیف به عنوان کمک به فرزندتان به طور جدی خودداری

کنیدوفقط نقش راهنما را ایفافرمایید . 

اجازه بدهید فرزند دلبندتان فکر کند ُبنویسد ُپاک کند ُاشتبا هاتش را کشف و

اصلاح کند تا سرانجام یاد بگیرد .


 

موقع خرید وسایل مدرسه ولوازم تحریر سعی کنید وسایل ساده انتخاب کنید

تا در کلاس برای فراگیران دل مشغولی ایجاد نشود .


 

لطفا" به خواب فرزندتان بیشتر اهمیت بدهید . بهتر است فرزندتان اول شب

بخوابد و صبح ها یک ساعت قبل از رفتن به مدرسه بیدار شود. 

او را به خوردن صبحانه عادت دهید.


 

به او عادت دهید که در اول شب با توجه به برنامه ی هفتگی و     روزانه ی کلاس

وسایلش را جمع و جور کندو بدین ترتیب فردی منظم و  وظیفه شناس بار آید .


 

به او مسئولیت بدهید . ناخن هایش را بگیرد کفش هایش رادرجاکفشی

قرار بدهد .  موهایش را شانه بزند . مسواک بزند . کمدش رامرتب کندو.....


 

فرزندتان را به خواندن کتاب های غیر درسی در گروه سنی خودش تشویق

کنید.